วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

การแสดงรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน

  เพลงงามแสงเดือน  ใช้ท่ารำ ท่าสอดสร้อยมาลา
  
  
งามแสงเดือน        มาเยือนส่องหล้า
งามใบหน้า           เมื่ออยู่วงรำ          (ซ้ำ)
เราเล่นเพื่อสนุก     เปลื้องทุกข์วายระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ   เพื่อสามัคคีเอย

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น